Контакт

Активно работещи и хора, ориентиращи се към друга професия

Нашите предложения са насочени към активно работещи хора, които желаят да се преориентират професионално или желаят да продължат образованието си за настоящата професия.