Контакт

Ново в Германия

Нашите предложения са насочени към хора, които са новодошли в Германия и търсят подкрепа при ориентирането в новата среда. Ние съветваме относно признаването на чуждестранни образователни и професионални дипломи, предлагаме курсове за подобряване на знанията по немски език и Ви подкрепяме в процеса на кандидатстване до намирането на работа.