Контакт

За търсещи работа

Нашите предложения са насочени към хора, които търсят професионална подкрепа в областите дигитализация и обучение по кандидатстване. Представянето на нови перспективи също е една от нашите услуги. Ние консултираме заинтересованите страни индивидуално и в зависимост от текущите условия на живот и заетост заедно търсим работа.